Zapytanie ofertowe

 

Przedsiębiorstwo Doradztwa i Wdrożeń ARCANUM Sp. z o.o.

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi opracowania schematów i metodyk pomiarowych dla urządzenia digitalCasagrande™ wyposażonego w zmieniacz próbek. Po uzyskaniu dofinansowania projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

 

Termin składania ofert upływa 29.12.2020 r. o godzinie 15.00.

 

 

Zapytanie ofertowe na usługę opracowania schematów i metodyk pomiarowych dla urządzenia digitalCasagrande™ wyposażonego w zmieniacz próbek z dnia 21.12.2020 r.

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na usługę opracowania schematów i metodyk pomiarowych dla urządzenia digitalCasagrande™ wyposażonego w zmieniacz próbek z dnia 21.12.2020 r.- Formularz ofertowy

 

Informacja o wynikach postępowania:

 

 Do dnia 29.12.2020 roku do godziny 15.00 w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłyneła jedna oferta:

Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, C.K. Norwida 25, 50- 375 Wrocław

Cena oferty: 130 000,00 zł netto tj. 159 900,00 zł brutto (z VAT)

 

Arcanum Sp. z o.o. w dniu 29.12.2020 r. rozstrzygnęła postępowanie wybierając na Wykonawcę usługi:

Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, C.K. Norwida 25, 50- 375 Wrocław

 

Informacja o wyniku postępowania

 

stopka